Om oss

Norsk Fjellsprengning AS ble etablert i november 2004 av Marius Haugen og Bjørn Becker Johansen. Siden da har selskapet blitt et av Østlandets ledende selskaper innen boring og sprengning. Vi samarbeider med profesjonelle leverandører og konsulenter innen boring og sprengning som bistår ved behov.

​Gjennom lang erfaring i bransjen har vi utviklet gode prosesser og rutiner for alle fasene som et prosjekt går igjennom. Det sikrer deg en optimal gjennomføring fra oppstart til ferdigstilling. HMS/KS arbeid står sentralt i Norsk Fjellsprengning AS sitt arbeid. Vi er ISO-sertifisert innen standardene 9001, 14001 og 45001. Du kan lese mer om våre sertifiseringer her.

Nøkkelopplysninger om Norsk Fjellsprenging AS:

  • Medlem i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
  • Selskapet har sentralgodkjenning som utførende og kontrollerende enhet innen grunn og terreng
  • Godkjent i leverandørregisteret StartBANK

Vi er en del av Nordisk Bergteknik

Norsk Fjellsprengning er en del av konsernet Nordisk Bergteknik, Nordens ledende aktør innen fjellsprengning, fjellsikring og fundamentering. I Norge er vi 6 selskaper, som sammen utgjør landets største kompetanse- og fagmiljø innen vårt fag. Vi utfører tjenester innen fjellsprengning og annen type sprengning, fjell- og bergsikring, rassikring og fundamentering. I tillegg utfører vi tjenester innen betong, brønnboring, energiboring og eksempelvis snøskredutløsning og vibrasjonsmåling. Vi tar oppdrag i hele Norden, store som små.

Vestfold Fjellboring har over 50 års erfaring med boring og sprengning. Vi har utført oppdrag over hele landet, samt internasjonalt.

Besøk Vestfold Fjellboring sin nettside her.

Fjellsprenger AS har over 40 års erfaring i bransjen, og vi har ledende ekspertise innen boring og sprengning.

Besøk Fjellsprenger sin nettside her.

Songdalen Fjellsprenging AS har lang erfaring og bred kompetanse innen bergarbeider. Vi er spesialister på boring, sprengning og fjellsikring.

Les mer om Songdalen Fjellsprenging her.

Gjerden Fjellsikring er et av landets ledende firmaer innen fjellsikring. Et maskinentreprenørfirma med nesten 40 års erfaring.

Les mer om Gjerden Fjellsikring her.

Vi er et av landets ledende selskaper inne fjellsikring og betongrehabilitering med mer enn 30 års erfaring.

Les mer om Visinor her.