VI LEVERER OGSÅ DISSE TJENESTENE:

  • Fjellsikring
  • Boring
  • Fjellsprekking og fjelldeling
  • Vibrasjonsmåling og besiktning

Kontakt oss for et tilbud!

Andre tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester også utover våre hovedtjenester. Som en del av konsernet Nordisk Bergteknik er vi en totalleverandør på alt innen fjellsikring, fjellsprengning, betongrehabilitering, brønnboring og fundamentering.

Fjellsikring

Sammen med de andre selskapene i Nordisk Bergteknik gruppen er vi Norges ledende miljø innen fjell- og rassikring, og utfører alle tjenester innen sikring av fjell.

Boring

Vi tilbyr boring for dybler, fundamenter og bolter. Vi har maskiner til å utføre alle oppdrag og bruker håndholdt utstyr og knemater der det er hensiktsmessig.

Fjellsprekking og fjelldeling

Ved hjelp av kiler, trollkraft, wiresag og hydrauliske verktøy splitter og deler vi fjell for å få bort uønskede fjellmasser. Dette er presisjonsarbeid som gjøres av profesjonelle fagarbeidere med mange års erfaring.

Vibrasjonsmåling og besiktning

I forbindelse med sprengning, fundamentering og andre vibrasjonsskapende arbeider kan vi tilby boligbesiktning (inspeksjon) og vibrasjonsmåling.

Vi har maskiner og mannskap som trengs for å gjennomføre alle oppdrag

Ta kontakt for et tilbud

Ønsker du et uforpliktende tilbud? Fyll inn, og vi kontakter deg så snart vi kan. Eller ring oss på 481 45 484.